contact

Contactgegevens Stichting CoMA Eindhoven

Telefoon: 06 2382 7559
E-mail: info@comaeindhoven.nl
(Ons postadres is verkrijgbaar via email.)

Repetities

De repetities vinden tijdelijk op uiteenlopende locaties plaats..
De repetities zijn één keer per maand op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur.
De repetitieplanning vindt u HIER.

Bestuur

Toon Kessels, voorzitter
Marjolein Bastaanssen, secretaris
John Thomas, penningmeester

Stichting CoMA Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71143882. Ons fiscale nummer is 8585 96 726.
Ons bankrekeningnummer is NL56 SNSB 0706 1479 95.