donaties

Donaties

Wilt u CoMA Eindhoven financieel ondersteunen? Dat is vanzelfsprekend mogelijk. Ons bankrekeningnummer staat vermeld op de pagina ‘contact’.

CoMA Eindhoven streeft ernaar om de kosten van onze dirigent, onze repetitieruimte en een jaarlijkse uitvoering te betalen uit de bijdragen van de orkestdeelnemers. Extra middelen zullen we nodig hebben voor extra kosten als bijvoorbeeld compositieopdrachten,  deelname aan festivals en bijzondere activiteiten, zoals samenwerkingen met andere culturele spelers.

Culturele ANBI-status CoMA Eindhoven

Aan CoMA Eindhoven is een culturele ANBI-status toegekend, waardoor desgewenst uw gift straks voor 125 % aftrekbaar is.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten donateur en CoMA Eindhoven de gift vastleggen in een overeenkomst. Als u hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met onze penningmeester John Thomas: johnthomas@comaeindhoven.nl

Publicatiegegevens t.b.v. ANBI

 • Naam van de instelling
  Stichting CoMA Eindhoven
 • Fiscaal nummer
  8585 96 726
 • Contactgegevens
  info@comaeindhoven.nl, telefoon 06 2382 7559
  (Ons postadres is verkrijgbaar via email.)
  Doelstelling
  In onze statuten die op 13 maart 2018 bij de notaris gepasseerd zijn is het volgende opgenomen:

1. De stichting heeft ten doel:

 • Musici van uiteenlopende niveaus in Eindhoven en de regio in de gelegenheid stellen om actief te participeren in hedendaagse gecomponeerde muziek;
 • daarmee hun muzikale kennis en vaardigheden te vergroten;
 • en middels uitvoeringen een landelijk en internationaal netwerk op te bouwen van makers, uitvoerders en luisteraars ten gunste van de beleving en van de creatie van hedendaagse gecomponeerde muziek;
 • en de inwoners van de regio in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van hedendaagse gecomponeerd muziek;
 • en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan en financiƫle verantwoording

 • Download ons inhoudelijk en financieel jaarverslag 2023
 • Download ons inhoudelijk en financieel jaarverslag 2022
 • Download ons inhoudelijk en financieel jaarverslag 2021
  Download ons inhoudelijk en financieel jaarverslag 2020
 • Download ons inhoudelijk en financieel jaarverslag 2019.
 • Download ons inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018.
 • Hier kunt u een pdf downloaden met ons beleidsplan 2018, begroting en dekkingsplan (maart 2018)

Bestuurssamenstelling
Toon Kessels, voorzitter
Marjolein Bastiaanssen, secretaris
John Thomas, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuurders doen hun inspanningen voor CoMA Eindhoven statutair zonder bezoldiging.